strom řezat

Předjaří ve znamení prořezávání stromků a keřů. Jak na to a na co si dát pozor?

23.2.2019
4 612 Zobrazení

Řez dřevin je jednou ze zásadních předpokladů pro jejich zdárně plodný a dlouhý život. Je třeba dodržet jisté zásady a specifika. Díky průřezu budou mít dřeviny v době sezóny potřebný dostatek světla, pupeny se dříve rozvinou do květů, snáze se opylují a vy tak budete moci sklidit více ovoce. A to není vše. Stromy budou lépe chráněny před chorobami. Okrasné keře v létě vás odmění bohatými květy, pokud v předjaří dojde k radikálnímu seříznutí.

Kdy provést řez?

Prořez se provádí v únoru či březnu, v době, kdy okolní teplota v průběhu dne neklesá pod 5 °C. Neměl by se ale provádět při ostrém slunečním svitu. Je třeba však myslet na to, že pro každou dřevinu je řez dosti náročným zásahem. V případě že je strom nebo keř viditelně oslabený, napadený nemocí, tak v takovém případě by řez byl spíše fatální záležitostí. Nutné je však sledovat počasí, neboť takto ošetřené dřeviny nesmí být vystaveny mrazivému počasí.

Jaké stromy či keře na jaře prořezat?

U ovocných stromů je důvodem udržení tvaru, podpora bohaté a pravidelné úrody. Keře se prořezávají pro udržení požadovaného vzhledu, coby podpora tvorby listů, stonků a především pro kvetení. Živé ploty potřebují tento zásah z důvodu udržení taktéž typického tvaru z estetického hlediska a zajištění permanentní hustoty. Ostatní stromy se prořezávají za účelem odstranění odumřelých, nemocných či zastíněných větví a pro zformování koruny.

pila - Předjaří ve znamení prořezávání stromků a keřů. Jak na to a na co si dát pozor?

Základní typy řezů

Druh řezu se odvíjí od úkonu a také stáří dřeviny.

  1. Řez výchovný – provádí se zhruba do pátého roku života dřeviny. Záměrem je usměrnění stromu či keře tak, aby optimálně rostl a brzy plodil. Je nutné zachovat pouze výhony, které rostou směrem ven z koruny, ty ale také je třeba zkrátit, v prvních dvou letech zhruba o dvě třetiny, pak již jen o jednu, vždy za vnějším pupenem. Tento typ řezu se provádí ještě před fází rašení u jádrovin, lísek a drobného ovoce. U peckovin, mandloně až v průběhu jara.
  2. Řez opravný – může se někdy stát, že při výchovném řezu budete muset provést i tento druh opravného. A to především pokud koruna neporoste rovnoměrně, pak je třeba ji usměrnit, jestliže se kostra stromu bude převažovat, stačí podepřít dřevěnou hůlkou, tyčí tak, aby došlo opět k narovnání.
  3. Řez udržovací – je třeba provádět tehdy, pokud je koruna příliš přerostlá a neprochází jí potřebný dostatek světla či se na stromě nachází nadměrný počet nevhodných výhonů. Je třeba eliminovat i konkurující větve, které si tak vzájemně brání růstu. Je dobré odstranit větve směřující do koruny, křížící se či mají špatný úhel nasazení, stejně tak větve poškozené či napadené. Cílem tohoto řezu je zkultivovat, dostatečně prosvětlit a zachovat silnou část, kterou bude strom lépe plodit a současně se výrazně sníží riziko vzniku různých nemocí.
  4. Řez zmlazovací – už ze samotného názvu vyplývá, že se provádí za účelem omlazení dřeviny, jedná se o případ, když se plodnost přesune na okraj koruny a tím jsou neúměrně zatěžovány větve, což má negativní vliv na kvalitu plodů a signalizuje blížící se konec životnosti výsadby. Obvykle toto období činí patnáct let, odvíjí se od konkrétní plodiny. Jde o velmi radikální řez, kdy dojde ke zmenšení koruny a k prosvětlení, zajistí se, že strom či keř nabere novou sílu a bude opět plodit.

Přinášíme rady, tipy a informace pro všechny zahrádkáře a milovníky pěstování. sazenicka.cz

Profilový obrázek

Nenapravitelný optimista, kterého od dětství fascinuje moc, kouzlo a síla psaného i mluveného slova. Mou vášní je četba knih, psaní, dlouhé procházky, pobyt v přírodě a rekreační běh. Nezapomenutelné jsou mé vzpomínky na letní prázdniny, které jsem jako dítě zcela dobrovolně a s chutí trávila pletím zahrady a veškerou péčí o ni. Ten skvostný pohled na mé vítězství v boji s plevelem byl nejsladší odměnou. Jako dospělák si nyní užívám nejen relax v podobě rýpání se v hlíně, ale v pěstování květin, vlastní zeleniny a především bylinek. Vše pak praktikuji ve svém kulinářském umění a testuji na své rodině a známých :-)

Zanechte komentář