Samojízdné postřikovače

postrikovace

Samojízdné postřikovače

V posledních letech narůstá zájem o samojízdné postřikovače, které tak postupně v některých zemědělských podnicích orientovaných na rostlinnou výrobu, nahrazují tažené nebo nesené verze těchto zemědělských strojů.