jablko

Jak vyzrát na korovou nekrózu u ovocných dřevin

Korová nekróza: Jde o jedno z nejčastějších onemocnění ovocných stromů, přesto ho ne vždy umíme rozpoznat. Myslíme si, že jde o něco přirozeného a že staré stromy takhle někdy prostě vypadají. A přitom se stačí podívat blíže a okamžitě zjistíme, že je něco špatně.

Napovědět nám to mohou zejména nejrůznější zvláštní útvary na kůře stromů. Jde o různé rozšířeniny, odchlípeniny apod. Stromy se tak brání houbě zvané Neonectria galligena. Ale i když se snaží, bez naší pomoci tento závod dříve nebo později fatálně prohrají.

Jak nekrózu kůry u ovocných dřevin rozeznat

Houba vniká do pletiva stromu obvykle skrze nějaké poranění. Obvykle jde o mrazové rozštěpení, stopy po kroupách nebo o průnik v místě nalomení větví. Někdy si však může najít i mnohem nenápadnější vstup – například obnažené pletivo, které se ještě nestihlo zatáhnout po opadu listů.

Houba začne kůrou prorůstat. Zatímco strom uzavírá ránu na svém těle kalusem (jiný název pro hojivé pletivo), houba začíná expandovat. Už po několika týdnech jsou proto k vidění na infikovaných místech skvrny. Bývají mírně propadlé a obvykle je pokrývají červené kuličky rozmnožovacích orgánů. Ještě o něco později (leckdy až po mnoha měsících) začne kůra na tomto místě opět praskat. Strom pokračuje v hojení a houba expanduje dál.

kmen 600x299 - Jak vyzrát na korovou nekrózu u ovocných dřevin

Zdroj foto: pixabay

Nejohroženější jsou jabloně a hrušně

K infekci dochází zpravidla koncem léta nebo na podzim. Nejvíce houba Neonectria galligena ohrožuje mladé stromy. Nerozeznáme-li infekci včas, musíme je často zcela zlikvidovat. U starých stromů naopak infekce většinou nepostupuje tak agresivně – omezuje se zpravidla jen na některé větvě.

Není od věci zmínit také nejohroženější odrůdy. Jde zejména o:

Elstar

Topaz

Gala

Coxova reneta

Ale korová nekróza u ovocných dřevin se může vyskytnout u jakéhokoliv stromu Nejlépe se jí daří tam, kde jsou sady a zahrady zalévány vyšším množstvím srážek.

Jak proti nekróze kúry účinně bojovat

Dobře si strom prohlédněte a určete jeho napadené části. Během suchého počasí pak všechna postižená místa odstraňte. Většinou je nutné odstranit celé větve. U mladých výhonů vždy pod místem nekrózy. Ovšem jsou-li skvrny přítomny i na kmeni nebo starých a silných větvích, lze si s nimi poradit i jinak.

Postižené místa důkladně vyřízněte ostrým nožem a ošetřete sadařským balzámem, který podpoří rychlé a efektivní hojení ran. Staré dřevo však v žádném případě na zahradě nenechávejte. Neonectria galligena se z něj totiž může šířit dál – nejde o první druh houby, která je schopná přežít i v odumřelém dřevě. Pokud je to možné, spalte ho, nebo alespoň odneste co nejdál od ovocných stromů, předejte tak opětovné infekci.

Přinášíme rady, tipy a informace pro všechny zahrádkáře a milovníky pěstování. sazenicka.cz

Láskou ke květinám jsem oplývala už jako malá – to když jsem je s něžností, dvouletému děcku vlastní, vytahovala z květináčů a „vařila“ z nich večeři. Později moje první kapesné padlo na pokojový břečťan a z dětského pokojíčku se rychle stala neprostupná džungle. První nezdary byly pro mě motivací, abych se o nároky svých zelených svěřenců začala zajímat podrobněji. Zahradničení a pěstování okrasných i užitkových rostlin je dodnes mým velkým koníčkem, ke kterému se přirozeně přidalo i vaření a využívání léčivých vlastností (nejenom) tuzemských bylinek. Mou další velkou lásko je Asie, zejména pak Čína a Japonsko, takže pokud chcete vědět, jak se pěstují pivoňky, čím si předcházet bonsaje nebo kterak začlenit do zahrádky bambus, budu přesně váš člověk :)

Zanechte komentář