půda t

Půdní druhy – jaké rozeznáváme, a pro které rostliny se hodí

Stále si nevíte rady s tím, zda je půda na vaší zahradě spíše písčitá, jílovitá nebo humusovitá? A už vůbec netušíte, jaké rostliny se pro pěstování v její výživné náručí hodí? Připravili jsme pro vás komplexního průvodce touto problematikou, díky němuž se v zemině na své zahradě zorientujete jednou provždy.

Ale nejde jen o správnou úpravu a přípravu záhonů. Tyto znalosti uplatníte i při nákupu nových rostlin. Jakmile je vyklepnete z květináče a substrát z okolí kořenového balu jen promnete v prstech, budete hned vědět, v jaké půdě se bude vašemu novému přírůstku dařit nejlépe. K opravdovému zahradnickému mistrovství je pak odtud už jen krůček.

Průvodce půdami pro české zahrady

Na území ČR najdeme pět základních půdních druhů: jílovitá, písčitá, hlinitá, vápenatá a rašelinná Na první pohled je poznáme podle vzhledu, na ten druhý pak podle typických vlastností. Jen málokdy však v přírodě najdeme čistou půdní formu. Obvykle v ní bývají přimíchány i další komponenty, jako zlomky rozličných minerálů či rostlinné zbytky. Druh půdy v takovém případě určujeme podle její převažující složky. Kromě správného rozpoznání vás seznámíme také s užitečnými tipy pro úpravu půdy a rovněž s rostlinami, které vám na záhoncích nebo v zahradě porostou okamžitě, aniž by jakýkoliv výraznější zásah do struktury a složení půdy přímo vyžadovaly.

Hlinitá půda – přizpůsobivý ideál každého zahrádkáře

Nelepí se, není zrnitá a díky optimální velikosti částic (0,002 – 0,02) mm je velmi vstřícná k vodě. Promnete-li ji mezi prsty, vytvoří se na ní rychle lesklý a hladký povrch. V příliš vlhkém prostředí má ovšem tendenci ztrácet svou vzdušnost a hutnět. Tomu lze zabránit zapracováním většího množství organického materiálu, především dobře vyzrálého kompostu nebo chlévského hnoje. Skladba rostlin je velmi podobná jako u půd s jílovitým základem.

Jak zvýšit úrodnost hlinité půdy

Největší obtíží při obdělávání těchto půd je jejich nedostatečná prostupnost pro vodu. Jakmile hlína zhutní, třeba díky dlouhým dešťům, jsou kořeny v jejích útrobách utlačovány a omezovány v dalším růstu. Naštěstí nejde o tak markantní problém jako u půdy jílovité. Je však třeba dbát na správné obdělávání hlinité půdy.

To by mělo probíhat pouze v případě, že je dostatečně suchá (nelepí se na podrážku obuvi). Ideální jsou pro její zpracování podzimní měsíce. Rozrušený povrch půdy přijme více vlhkosti, jež následně během mrazů zvětšuje svůj objem a přispívá tak k rozpadu půdní hmoty na menší celky, ideální pro kořínky vysévaných i vysazovaných rostlin

Během rytí je vhodné krom organické hmoty (dobře vyzrálého hnoje nebo kompostu) zapracovat do hlíny také drobnou kamínkovou drť, která se rovněž výrazně podepíše na zlepšení její propustnosti.

Užitečné tipy: Hlinitá půda je ideálním adeptem pro tzv. zelené hnojení. Nebojte se ji tedy na sklonku léta osít rychle rostoucími rostlinami, jako je řepka, hořčice, svazenka, hrách nebo oves. Ideální čas pro zapracování živé organické hmoty do půdy přichází tehdy, kdy výška pěstovaného zeleného hnojení dosáhne přibližně 20 cm.

Okrasné rostliny pro hlinité půdy

 • Akant, Acanthus (světlomilná)
 • Kokořík, polygonatum (stínomilná)
 • Kostival, Symphytum (stínomilná)
 • Plesnivka, Anaphalis (světlomilná)ůda
 • Škornice, Epimedium (stínomilná)
 • Vlčí bob mnoholistý, Lupinus polyphyllus (světlomilná)
 • Zběhovec, Ajuga (světlomilná)

Dále najdeme i některé tzv. tolerantní druhy, které sice nebudou dosahovat na vašich záhoncích úchvatných výsledků, ale ani vám neuhynou. Patří sem zejména:

 • Břečťan, Hedera (stínomilná)
 • Denivka, Hemerocalis (světlomilná)
 • Jaterník, Hepatica (světlomilná)
 • Prvosenka, Primula (světlomilná)

Vhodné keře pro hlinité půdy

 • Pámelník, Symphoricarpos (světlomilná)
 • Mahonie, Mahonia (stínomilná)
 • Meruzalka krvavá, Ribes sanguineum (světlomilná)
 • Skimia, Skimmia (stínomilná)
 • Vilín, Hamamelis (světlomilná)

Písčitá půda – tvárný základ zahrady

Poznáte ji doslova na první dotek, a to díky jemným zrníčkům písku o velikosti mezi 0,2 – 2 mm. Díky tomu řadíme tuto půdu mezi suché a lehké. Rychlé se prohřívá, takže ji oceníte zejména na jaře při brzké přípravě záhonů. Špatně ovšem zadržuje vodu a spolu s ní jsou z ní vyplavovány i všechny cenné živiny. Pro úspěšné uplatnění na zahrádce bude proto potřebovat vyšší dávku organické hmoty a vhodných hnojiv (nejlépe chlévského hnoje nebo průmyslových granulí s postupným uvolňováním).

Jak zvýšit úrodnost písčité půdy

Díky své dobré propustnosti lze písčité půdy obdělávat už ve chvíli, kdy jsou všechny ostatní ještě studené a vlhké. Skvěle tak pohostí všechny rané odrůdy zeleniny, na oplátku však vyžaduje neustálý přísun živin.

Vcelku nezáleží na tom, kdy se rozhodnete půdu zrýt. Podzimní i jarní termíny jsou si navzájem rovnocenné, takže záleží jen na vaší chuti a volném čase. Nikdy však neobdělávejte půdu mokrou, která vám zalepí podrážky. Jiné omezení není.

Jak už bylo řečeno výše, písčitá půda trpí na rychlé vodní ztráty, a to jak prostřednictvím odpařování, tak i prosakem do spodní části. Abychom tomu zabránili, musíme každým rokem vpravovat do její hmoty velké množství organických materiálů. Nikoliv však rytím – tak bychom odplavení živin pouze urychlili, ale naopak jen mělkým zapracováním nebo jen obyčejným rozhozením hnoje nebo kompostu na povrch půdy. Největší dávku použijeme na jaře, připravíme si však ještě dvě další, které na záhony rozhodíme během vegetační sezóny. Kromě hnojení si tak pojistíme i menší růst plevelů na takto ošetřených záhoncích. Poslední dávka organické hmoty by měla být ochranná – zimní. Nejvíce živin se totiž z písčité půdy ztrácí právě v tomto období.

Užitečné tipy: Nevyužívané záhony na zahrádce osejeme alespoň zeleným hnojením, které na podzim zapracujeme.

Okrasné rostliny pro písčité půdy

 • Akant, Acanthus (světlomilná)půda - Půdní druhy – jaké rozeznáváme, a pro které rostliny se hodí
 • Kakost, Geranium (stínomilná)
 • Kohoutek, Lychnis (světlomilná)
 • Liriopa, Liriope (stínomilná)
 • Pelyněk, Artemisia (světlomilná)
 • Řebříček, Achillea (světlomilná)
 • Tařička, Aubrieta (světlomilná)

Tolerantní druhy okrasných rostlin pro písčité půdy:

 • Pryšec, Euphorbia (světlomilná)

Vhodné keře pro písčité půdy

 • Dřišťál, Berberis (stínomilná)
 • Hlošina, Elaeagnus (stínomilná)
 • Janovec, Chamaecytisus (světlomilná)

Rašelinná půda – výživný podklad pro většinu rostlin

Její konzistence je spíše porézní až houbovitá, a na první pohled se prozradí také svou velice výraznou tmavě hnědou až černou barvou. Rašelinná půda alias slatina obsahuje velké množství organických živin, takže ji není třeba dále upravovat. Mnohdy mohou být dokonce úrodnější než půdy hlinité. Je tu ovšem háček – mají tendenci k zamokření, takže se neobjedou bez dobrého systému odvodnění. Půdní reakce rašelinných půd je kyselá, a pokud ji chceme zvrátit, nevyhneme se použití vápenatých hnojiv.

Jak zvýšit úrodnost rašelinné půdy

Tento typ půdy je na zahrádkách poměrně vzácný, ale pokud máte právě vy to štěstí, neváhejte ho osázet co nejintenzivněji. Ne nadarmo totiž patří slatiny k nejúrodnějším koutům přírody vůbec. Termín zpracování půdy není rozhodující, mnohem důležitější je pravidelné hnojení vápenatými hnojivy (rašelinné půdy snadno kysnou), jinak se tady zelenině nebo ovocným stromům dařit nebude. Hnojení se vyhnete pouze v okrasné zahradě, a to pouze za předpokladu výběru těch správných druhů rostlin.

Pozor si dejte také na příliš dlouhá období sucha. Jakmile tento typ půdy přeschne, bývají později problémy s jeho provlhčením. Zalévejte proto i záhony, které aktuálně nevyužíváte. Ušetříte si tak potíže s jejich pozdějším „uvedením do provozu.“

Okrasné rostliny pro rašelinné půdy

 • Česnek, Allium (světlomilná)
 • Hořec, Calatiana (stínomilná)
 • Kokořík, Polygonatum (stínomilná)
 • Lilie, Lilium (světlomilná)
 • Lupina, Lupinus (světlomilná)
 • Ostřice, Carex (světlomilná)
 • Prvosenka, Primula (stínomilná)

Tolerantní druhy okrasných rostlin pro rašelinné půdy:

 • Bika lesní, Luzula sylvatica, (stínomilná)
 • Kohoutek, Lychnis (světlomilná)

Vhodné keře pro rašelinné půdy

 • Azalka, Azalea (stínomilná)
 • Cesmína, Ilex (světlomilná)
 • Janovec, Chamaecytisus (světlomilná)
 • Muchovník, Amelanchier (stínomilná)
 • Rododendron, Rhododendron (stínomilná)

Vápenatá půda – vybíravá kráska

Ze všech běžných druhů půd se může pochlubit nejsvětlejším odstínem, často téměř holubičí šedí, vyjma svrchních několika centimetrů, které zpravidla pokrývá tenká vrstva usazeného humusu. Po zajetí rýčem hlouběji však budeme mít okamžitě jasno. Díky množství oblázků a kamenů se obdělává jen těžko, navíc rychle propouští vodu, a spolu s ní odtékají i cenné živiny pro rostliny. Ani po zapracování organické hmoty není vhodná pro hluboce kořenící rostliny. Její (často velmi silně) alkalická reakce je navíc pro množství rostlinných druhů limitující. Pečlivý výběr vhodných druhů je zde zcela nezbytný.

Jak zvýšit úrodnost vápenaté půdy

Při obdělávání vápenatých půd vás potěší zejména absence termínů. Jsou totiž dostatečně suché pro pro účely obdělávání třeba i uprostřed zim. Tím však výhody víceméně končí. Díky tenké vrstvě ornice na povrchu půdy se doporučuje pouze mělké rytí.

Půdu je také třeba vylepšit větším množstvím organické hmoty, která zabrání rychlému odtoku vody a dodá záhonům potřebné živiny.

Abychom vylepšenou úrodnost na vápenatých půdách udrželi a nemuseli každé jaro začínat tzv. od píky, je třeba dbát na pečlivé zakrytí povrchu vápenaté půdy. Zelené hnojení tedy necháváme na záhonku až do jara, a teprve před samotnou výsadbou ho zapracujeme. A stejně pečlivě přistupujeme i k odhalené vrstvě půdy mezi většími druhy zeleniny. Opět můžeme použít rychle rostoucí zelené rostliny jako zelené hnojení, nebo alespoň vysokou nástelku kysele reagující organické hmoty, a to zejména rašeliny, kompostu, chlévského hnoje a posečené trávy.

Okrasné rostliny pro vápenaté půdy

 • Alstroemerie, Alstroemeria (světlomilná)
 • Bohyška, Hosta (stínomilná)
 • Kosatec, Iris (světlomilná)
 • Orlíček, Aquileria (stínomilná)
 • Pivoňka, Paeonia (světlomilná)
 • Sasanka, Anemone (světlomilná)
 • Srdcovka, Dicentra (stínomilná)

Tolerantní druhy okrasných rostlin pro vápenité půdy:

 • Čemeřice, Helleborus (stínomilná)

Vhodné keře pro vápenaté půdy

 • Dřín, Chimonanthus (světlomilná)
 • Komule, Buddleia (světlomilná)
 • Mahonie, Mahonia (stínomilná)
 • Pustoryl, Philadelphus (světlomilná)
 • Šeřík, Syringa (světlomilná)
 • Tavolník, Spiraea (stínomilná)

Jílovitá půda – postrach zahrádkářů

Pokud něco na svých záhoncích skutečně nechceme, je to právě jíl. Je studený, za mokra se lepí a sucho ho změní v tvrdou téměř nezpracovatelnou hmotu. Navíc je velikost jílových částeček menší než 0,002 mm, což znamená, že je půda neprostupná pro vodu a těžko se obdělává. Na druhou stranu bývá dobře zásobená živinami, takže pokud ji trochu odlehčíme kompostem a budeme dbát na její pravidelné okopávání a kypření, může se v ní dařit celé řadě druhů.

Jak zvýšit úrodnost jílovité půdy

Tomuto typu půdy nejlépe prospívá zrytí na podzim. Jakmile po dešti trochu oschne, je ideálně tvárná a příliš se s ní nenadřete. Naopak rytí po jarních holomrazech, kdy bývá ztvrdlá na kámen, je noční můrou každého majitele okrasné nebo užitkové zahrady či pole. Díky rozrušení povrchu na podzim má jílovitá půda přes zimu lepší podmínky pro nasátí maximálního množství vody. To je důležité, protože jakmile voda zamrzá, zvětšuje svůj objem a postupně tak rozrušuje velké jílovité hroudy na menší hrudky. Na jaře tedy získáte bez práce jemný povrch vhodný pro výsev i výsadbu. Při rytí je nezbytné zapracování organické hmoty, která mezi jemnými částečkám hlíny vytvoří dostatek volného prostoru pro růst a zesílení kořenů. Budete překvapeni, jak výrazně se už po několika letech vlastnosti půdy na vaší zahrádce změní.

Užitečné tipy: Záhony s jílovitou půdou je dobré oproti okolnímu terénu mírně vyvýšit. Rychleji se tak vysuší a prohřejí, což je zejména při brzké jarní výsadbě neocenitelné. A pamatujte si, že na tento typ půdy za mokra v žádném případě nestoupáme. Jen bychom udusali tak pracně získanou kyprost a jemnost. Je-li to nezbytné, podložte si nohy třeba prknem. To případné škody minimalizuje díky rozložení vaší váhy.

Okrasné rostliny pro jílovité půdy

 • Akant, Acanthus (světlomilná)
 • Brunera, Brunnera (stínomilná)
 • Kokořík, polygonatum (stínomilná)
 • Kostival, Symphytum (stínomilná)
 • Škornice, Epimedium (stínomilná)
 • Vlčí bob mnoholistý, Lupinus polyphyllus (světlomilná)
 • Zběhovec, Ajuga (světlomilná)

Tolerantní druhy okrasných rostlin pro jílovité půdy:

 • Břečťan, Hedera (stínomilná)
 • Denivka, Hemerocalis (světlomilná)
 • Prvosenka, Primula (světlomilná)
 • Vistárie, Wisteria (světlomilná)

Vhodné keře pro jílovité půdy

 • Mahonie, Mahonia (stínomilná)
 • Meruzalka krvavá, Ribes sanguineum (světlomilná)
 • Vilín, Hamamelis (světlomilná)
 • Zimolez, Lonicera (stínomilná)

 

TIP:

Rostliny, sazenice, semínka, truhlíky, potřeby na zahradu a mnoho dalšího můžete zakoupit v ONLINE ZAHRADNICTVÍ ZDE
Přinášíme rady, tipy a informace pro všechny zahrádkáře a milovníky pěstování. sazenicka.cz

Láskou ke květinám jsem oplývala už jako malá – to když jsem je s něžností, dvouletému děcku vlastní, vytahovala z květináčů a „vařila“ z nich večeři. Později moje první kapesné padlo na pokojový břečťan a z dětského pokojíčku se rychle stala neprostupná džungle. První nezdary byly pro mě motivací, abych se o nároky svých zelených svěřenců začala zajímat podrobněji. Zahradničení a pěstování okrasných i užitkových rostlin je dodnes mým velkým koníčkem, ke kterému se přirozeně přidalo i vaření a využívání léčivých vlastností (nejenom) tuzemských bylinek. Mou další velkou lásko je Asie, zejména pak Čína a Japonsko, takže pokud chcete vědět, jak se pěstují pivoňky, čím si předcházet bonsaje nebo kterak začlenit do zahrádky bambus, budu přesně váš člověk :)

Zanechte komentář